لطفا فرم ثبت سفارش را با دقت پر نمایید

نام و نام خانوادگی
شماره تلفن
کد ملی
تاریخ ورود
تعداد شبهای اقامت
تعداد افراد
انتخاب اتاق نام اتاق قیمت اتاق قیمت ویژه تعداد اتاق مورد نیاز
اتاق دو تخته (صبحانه) - 30% تخفیف 1,500,000 تومان 1,240,000تومان
اتاق دو تخته (صبحانه) - 30% تخفیف 2,000,000 تومان 1,440,000تومان